புதன், 8 டிசம்பர், 2010

அர்த்தம்

அவளது அகராதியில்
எவனொருவன் உயிரைக்கொடுத்து விரும்பி
விருப்பங்களையும் கனவுகளையும் நிறைவேற்றக்காத்திருந்து
அவள் கூறிய எல்லாவற்றிற்கும் சரி என்று சொல்லி
கடைசியில் உன்னைப்பிடிக்கவில்லை
என்று அவள் கூறும்போது,
சிரித்த முகத்துடன் ஏற்றுக்கொள்ளும் முட்டாள் எவனோ...
அவனே ஜென்டில்மேன்

இதை எழுதும் நானும் ஓர் ஜென்டில்மேன்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக